Kursplan

Kort introduktion till NLP-metoder

 • Tokenisering av ord och meningar
 • Klassificering av text
 • Sentiment analys
 • Korrigering av stavning
 • Extrahering av information
 • parsning
 • Betydelse extraktion
 • Svar på frågor

Översikt över NLP-teori

 • sannolikhet
 • statistik
 • Maskininlärning
 • Språkmodellering med n-gram
 • Naiva Bayes
 • Maxent klassificerare
 • sekvensmodeller (Dolda Markovmodeller)
 • probabilistiskt beroende
 • Ingående parsning
 • Vektor-rumsmodeller av betydelse

Krav

Ingen bakgrund i NLP krävs.

Krävs: Bekantskap med alla programmeringsspråk (Java, Python, PHP, VBA, etc...).

Förväntat: Rimliga mattekunskaper (standard på A-nivå), särskilt inom sannolikhet, statistik och kalkyl.

Fördelaktigt: Kännedom om reguljära uttryck.

 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier