Kursplan

Mellanliggande Business Motiverande modellering

  Modellera affärer, gå upp från grundläggande nivå: mål, medel, påverkare, bedömningar Organisationsenhet (i BMM-bemärkelse) Business Process, Business Regelkonstruera BMM-modeller och tolka (korta) scenarier

Business Processmodellering med BPMN

  Avancerad BP-modellering med BPMN: Avancerade händelsetyper Länkar & GoTos-kompensation Komplex aktivitet In- och utdata Undantagshantering Iteration/Repetition/Looping Gruppera aktiviteter i underprocesser Dataobjekt (inklusive livscykel och tillgänglighet) Datalager, datainmatning och datautdata Globalt Uppdrag och globala processkonversationer Koreografiexekveringssemantik

Beslut Management och modellering med DMN

  DMN Grundläggande begrepp och räckvidd och användningskrav Beslutskrav som relaterar beslutslogik till beslutskrav Beslutstabeller Relation mellan DMN till BPMN

Business Rules Tillvägagångssätt och delad verksamhetsövergripande ordförråd

  Substantivbegrepp och Business Rules (BR) vokabulär BR Basics Två typer av BR BR och affärsprocesser Skapa och använda processspecifika Business Rules Fördelar med en delad verksamhetsomfattande vokabulär (SBVR Awareness)

Affärsprocess Management Kunskap och färdigheter

  BP Project Management Aktivitet Livscykel Ägande av processer
Mätning och optimering CSF:er och KPI:er
 • Business Aktivitetsövervakning
 • Scorecarding
 • Processimulering och optimering
 • BPM ROI
 • Modellvärdeanalys (när man ska modellera och när inte)
 • BPMS Grundläggande verktyg
 • BPM Center för Excellence grunderna
 • Organisationsförändring Management
 • Ramar för processkvalitet och Goförvaltning
 • Frågor vid mellanprovet går en nivå djupare in i omfattningen, målen och strukturen för dessa stora ramverk: SOX, COBIT och ITIL

   Frameworks for Process Improvement: OMGs Business Process Maturity Model (BPMM)
  6 Sigma, LEAN

  Krav

  Giltig OCEB Fundamentals-certifiering krävs (BPM2/OCEB2 Fundamental).

   21 timmar

  Antal deltagare


  Price per participant

  Vittnesmål (1)

  Relaterade Kategorier