Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Presto och dess arkitektur
 • Introduktion till COST IT-modulen

Kostnadsanalys

 • Förstå kostnadsanalys i big data-miljöer
 • Kostnadsfaktorer och överväganden i Presto

Frågeoptimering

 • Presto frågeoptimeringstekniker
 • Analysera utförandeplaner för frågor
 • Identifiera prestandaflaskhalsar
 • Utnyttja Prestos optimeringsfunktioner
 • Kostnadsuppskattning och analys för frågor

Kostnadsbaserade optimeringar och bästa praxis

 • Introduktion till kostnadsbaserade optimeringar
 • Implementera kostnadsbaserade anslutningsoptimeringar
 • Skiljevägsbeskärning och predikat pushdown-tekniker
 • Dynamisk filtrering och omskrivning av frågor
 • Hantering av kostnader och resursallokering
 • Felsökning av prestanda och kostnadsrelaterade problem

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  Erfarenhet av SQL

Publik

  Dataforskare
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier