Kursplan

Introduktion

Konfigurera ProxySQL

Översikt över ProxySQL Funktioner och arkitektur

Hur Query Caching fungerar

Konfigurerar ProxySQLs regelmotor

Cacha MinaSQL frågor

Dirigera frågor till olika minaSQL-kluster

Fallstudie: ProxySQL som en "brandvägg" för skadliga frågor

Integrering ProxySQL med tredjepartsverktyg för att aktivera failover

Övervaka minaSQL backends

Generera arbetsbelastning Statistics

Degradera backend-servrar när fel uppstår

Hantera klibbiga transaktioner

Hantera realtidstransaktioner

Distribuera Cascading Proxies

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse av proxybegrepp.
  • Erfarenhet av MySQL.
  • Erfarenhet av Linux-kommandoraden.

Publik

  • Database ingenjörer
  • Systemadministratörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier