Kursplan

Introduktion

Översikt över React VR begrepp

Installerar Node.js

Skapa ditt första projekt

Konfigurera ditt projekt

Kontrollkomponent genom rekvisita och stat

Ställa in layout och stil i din app

3D-koordinater och transformationer

Hantera indatahändelser

Återge teckensnitt och text i VR

Visa ditt projekt på en mobiltelefon

Hanterar lokal lagring

Ta information från webben att använda i din VR-applikation

Övriga React VR Komponenter

Använda andra API:er tillgängliga i React VR

Publicera ditt projekt

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Viss JavaScript programmeringserfarenhet är till hjälp.

Publik

  • Webbutvecklare
  • Spelutvecklare
  • Hobbyister som vill utveckla sin första VR-app
 7 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier