Kursplan

Introduktion

  • Tengine vs Ngnix

Översikt över Tengines funktioner och arkitektur

Installera och konfigurera Tengine

Utforska kommandoradsalternativen

Utforska och installera moduler

Inbäddning av Lua i en Tengine-server

Kör Tengine som lastbalanserare

Kör Tengine som en omvänd proxy

Optimera Tengine Performance

Installera Tengine till produktion

Övervakning av Tengine Performance

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av systemadministration

Publik

  • Systemadministratörer
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

HTTP Web Server (Nginx, Apache, JBoss)

28 timmar

HTTP fundamentals and Nginx web server

21 timmar

Nginx

14 timmar

Lighttpd Web Server

14 timmar

Varnish: Speeding Up Your Website with HTTP Reverse Proxy Caching

7 timmar

Undertow: Embed a Web Server into Your Application

7 timmar

Deploying Python Web Applications with Gunicorn

7 timmar

IIS 7 and ASP.NET Administration

21 timmar

IIS 8 and ASP.NET Administration

21 timmar

Microsoft IIS for System Administrators

28 timmar

Apache Web Server Administration

28 timmar

Top 4 Linux/Unix Servers - DNS,Web,Mail and Database

28 timmar

Jetty: Embedding A Web Server Inside Your Application

7 timmar

Socket.IO with Websockets

14 timmar

Relaterade Kategorier