Kursplan

Introduktion

Nginx som front-end för IoT (lastbalanserare, omvänd proxy, applikationsleveransplattform)

 • Skillnader mellan Nginx vs Ngnix Plus

Management och övervakningskapacitet

 • Översikt över TCP-, HTTP- och UDP-protokoll
 • Bandbreddskrav
 • UDP-roll i IoT-kommunikation

Översikt över Nginx Arkitektur och funktionalitet

 • Hur Nginx upprätthåller anslutningens "tillstånd"
 • Hur Ngnix hanterar TCP och UDP (konversation, etc.)
 • Hur Nginx skickar IP-adresser till backend

Fallstudie: Nginix som en IOT-server

 • IoT-arkitektur: sensorer, hubbar och servrar

Installerar Nginx

 • Debian, Ubuntu och källinstallationer

Användning av Nginx som lastbalanserare

 • Om prestanda och skalbarhet
 • Lastbalanserande TCP / HTTP-anslutningar
 • Lastbalanserande UDP-anslutningar

Använder Nginx som en omvänd proxy

 • Ersätter standardkonfigurationen med en ny
 • Ändra förfrågningsrubriker
 • Finjusterad buffring av svar

Använder Nginx som en forward proxy

 • Konfigurera Ngnix
 • Vidarebefordra trafik till en variabel värd istället för en fördefinierad.

Fallstudie: Nginx i Very Large Industrial IT Systems

Maximera prestanda

 • Optimera prestanda (Nginx parametrar, OS-parametrar, virtuell maskin CPU/minne-förhållande)
 • Prestandaoptimering på klientsidan

Säkra

 • Begränsar åtkomst
 • Autentisering
 • Säkra länkar
 • Vanliga säkerhetsproblem i Nginx konfigurationer

Skalning

 • Distribuera innehåll på flera servrar
 • Konfigurationsdelning

Förbättrar Nginx med LUA-skript och andra plugins

 • OpenResty, LuaJIT och Lua bibliotek

Logga in Nginx

 • Accessloggar och felfiler över flera servrar
 • Optimering av loggning

Övervakning Nginx

 • Förbättra underhållsbarhet och tillförlitlighet

Felsökning Nginx

Avslutande kommentarer

Krav

 • En förståelse för TCP/IP
 • Erfarenhet av kommandoraden Linux
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier