Kursplan

Introduktion

 • Vad är UX?
 • UX vs. UI
 • Steg av UX
 • Användare och Business Goals

Hur man förstår användare

 • Vad är användarforskning?
 • Användarprofiler
 • Hur ställer man frågor till människor?
 • Design Patterns
 • Designa för enheter

Informationsarkitektur (IA)

 • Vad är informationsarkitektur?
 • Typer av informationsarkitektur

Visuell design

 • Vikt
 • Kontrast
 • Djup
 • Färg
 • Inriktning
 • Anslutning
 • Upprepning
 • Linje
 • Kant
 • Mönsterbrytning

Visuell hierarki

 • Z-mönster
 • F-mönster


Layout design

 • Bläddring
 • Searching
 • Upptäckt

Sidramverk

 • Trådram
 • Fållen
 • Bilder
 • Rubriker
 • Interaktionslinjer

Blanketter

 • Uppmaningar
 • Etiketter
 • Platshållare
 • Instruktioner
 • Knappar

Användarnas psykologi

 • Konditionering
 • Övertalning
 • Erfarenhet

Data

 • Vad är data?
 • Sammanfattning
 • Statistics
 • Grafformer
 • Tester

Krav

Datorkompetens. Användbar kunskap om att designa webbsidor och appar.

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier