PySpark kurser och utbildning

PySpark kurser och utbildning

Lokala instruktionsledda PySpark-kurser visar genom handsson övning hur man använder Python och Spark tillsammans för att analysera stora data PySpark träning är tillgänglig som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

PySpark läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
21 timmar
Översikt
Python är ett programmeringsspråk på hög nivå som är känt för sin tydliga syntax och kodläsbarhet. Spark är en databehandlingsmotor som används vid frågor, analyser och omvandling av stordata. PySpark tillåter användare att samverka Spark med Python.

I den här lärarledda, levande utbildningen får deltagarna lära sig att använda Python och Spark tillsammans för att analysera stordata när de arbetar med praktiska övningar.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- Lär dig hur du använder Spark med Python för att analysera Big Data.
- Arbeta med övningar som efterliknar verkliga fall.
- Använd olika verktyg och tekniker för stordataanalys med hjälp av PySpark.

Kursens format

- Delföreläsning, deldiskussion, övningar och tunga praktiska övningar

Kommande PySpark Kurser

Helg PySpark kurs, kvällPySpark utbildning, PySpark bootcamp, PySpark instruktörledd, Helg PySpark utbildning, Kväll PySpark kurs, PySpark coaching, PySpark instruktör, PySpark tränare, PySpark kurs, PySpark klasser, PySpark on-site, PySpark privata kurser, PySpark en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions