Kursplan

Införandet

Installera och konfigurera molnbaserad Apache Superset

 • Använda Docker för att initiera utvecklingsmiljön
 • Med hjälp av Python:s inställningsverktyg och pip

Översikt över grundläggande funktioner och arkitektur för Apache Superset

 • Omfattande visualiseringar
 • Lättnavigerat användargränssnitt
 • Integration med de flesta databaser

Ansluta data till Apache Superset

 • Konfigurera indata
 • Förbättra inmatningsprocessen

Genomföra avancerad dataanalys

 • Få ett rullande medelvärde av tidsserien
 • Arbeta med tidsjämförelse
 • Omsampling av data med olika metoder
 • Schemalägga frågor i SQL Lab

Utföra avancerad visualisering

 • Skapa en pivottabell
 • Utforska olika visualiseringstyper
 • Skapa ett plugin-program för visualisering

Skapa och dela dynamiska instrumentpaneler

 • Lägga till anteckningar i diagrammet
 • Använda REST API

Integrera Apache Superset med Databases

 • Apache Druid
 • BigQuery
 • SQL Server

Hantera säkerhet i Apache Superset

 • Förstå tillhandahållna roller och skapa nya roller
 • Anpassa behörigheter

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av business intelligence och datavisualisering
 • Bekant med Apache Superset grunderna

Publik

 • Dataanalytiker
 • Dataforskare
 • Dataingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier