Kursplan

1. Grunderna i AUTOSAR

 • Motivation och struktur
 • AUTOSAR-moduler
 • Documentation

2. Inledning

 • AUTOSAR-lager
 • Arbetsflöde (steg för att bygga program på AUTOSAR-sätt)

3. Operativsystem

 • Idé om uppgifter
 • Schemalägg tabeller

4. Komponenter i programvaran

 • Typer av programvarukomponenter
 • Portgränssnitt (S/R, C/S)
 • Tjänst SWC / Gränssnitt

5. I/O

 • MCAL (MCAL)
 • DIO / PWM-konfiguration

6. Communication

 • Modulernas roll i kommunikationsstacken

 • Dataflöde genom kommunikationsstack baserat på CAN-exempel

7. Läge Management

8. Bussar

9. Minne

 • NVM-konfiguration

10. Smart verktygsguide (nedan hittar du ett exempel på en lista över verktyg, den kan ändras på grund av dina arbetsspecifikationer)

DaVinci-utvecklare

 • 10.4. Introduktion till verktyget
 • 10.5 Exempel på utformning av tillämpning
 • 10.6 Mappning av dataelement till signal

DaVinci-konfigurator

 • 10.7. Vad är SIP?
 • 10.8. Introduktion till verktyget
 • 10.9. Exempel på konfiguration av AUTOSAR-modulen

Krav

Publik

 • Ingenjörer
 • Tekniska chefer
 • Automotive proffs

Den här kursen kan endast ges med kundlicenser.

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier