Kursplan

DAG 1:

 • RTE/SchMin ECU SW-arkitektur
 • Metodik (VFB, ComponentTypes, Communicationmönster, portar)
 • RTE RTE Exempel diskussion RTE Händelser, RTE datakonsekvens RTE generator
 • BSW Schemaläggare (SchM)
 • CUBAS ETAS RTE-generator (Fallstudie)

DAG 2:

 • AUTOSAR 4.0
 • Multicore och skydd
 • Varianthantering Mätning
 • Kalibrering

Krav

 • Grundläggande kunskap om inbyggda system
 • Grundläggande Autosar Kunskap

Den här kursen kan endast ges med kundlicenser.

 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant