Kursplan

Introduktion

 • Grundläggande ECU-arkitektur kontra AUTOSAR-kompatibel arkitektur

Elementariska komponenter i AUTOSAR Architecture for ECU Software

 • Funktionell programvara (SWC), Run-Time-miljö (RTE), Grundläggande programvara (BSW)

Översikt över AUTOSAR diagnostikmoduler

 • Diagnostisk Communication Manager (DCM), Diagnostic Event Manager (DEM), Function Inhibition Manager (FIM)

Hur DCM (kommunikation) och DEM (felminne) moduler hanterar diagnostik

 • Klassificering och lagring av händelser
 • Hantera diagnostisk information för olika driftscykler

Accessing av Basic Software (BSW)-tjänster genom AUTOSAR

 • Kommunikation mellan klient-server och avsändare-mottagare

Konfigurera Diagnostic Basic Software

 • Konfigurera blockparametrar för att välja en DEM-tjänstoperation

Konfigurationsdataformat

 • ODX-format (Open Diagnostic Data Exchange)

Synkronisera Autosar Programvarukomponentmodellen

 • AUTOSAR klient-tjänstgränssnitt, operationer och portar

Förbättrad diagnostik

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Grundläggande kunskap om inbyggda system
 • Erfarenhet av Autosar programmering

Publik

 • Utvecklare och ingenjörer

Den här kursen kan endast ges med kundlicenser.

  7 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier