Kursplan

Introduktion

  • Gräns Elements vs ändlig Elements

Hur Boundary Elements integreras med Computer Aided Engineering (CAE) och Integrated Engineering Software

Kontinuerliga Elements, diskontinuerliga Elements och ytdiskretisering

Mångsidighet genom Mesh Regeneration

Fallstudie: Diskretisering av en vevaxel

Att sätta upp utvecklingsmiljön

Översikt över BEM:s Mathematical Foundations

Tvådimensionell Laplaces ekvation -- Att lösa ett enkelt problem med gränsvärde

Diskontinuerliga linjära Elements -- Förbättring av approximationer

Tvådimensionell Helmholtz-typekvation -- Utöka analysen

Tvådimensionell diffusionsekvation

Greens funktioner för potentiella problem

Analysera tredimensionella problem

Analysera problem med stress och fluxkoncentrationer

Analysera torsion, diffusion, läckage, vätskeflöde och elektrostatik

Kombination med Finite Elements och hybridmetoden

Vikten av ren kod

Öka beräkningsprestanda (parallell och vektorberäkning)

Avslutande kommentarer

Krav

  • Grundläggande kunskaper i vektorkalkyl
  • Förståelse av ordinarie och partiella differentialekvationer
  • Förståelse för komplexa variabler
  • Programming erfarenhet på vilket språk som helst
  7 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier