Kursplan

Introduktion

 • Översikt över OpenSCAD

Komma igång

 • Installerar OpenSCAD
 • Förstå OpenSCAD UI
 • Att sätta upp ett projekt

OpenSCAD Grunderna

 • 3D-former
 • Transformationer
 • booleska operationer
 • Datatyper & variabler
 • Flödeskontroll
 • Moduler och funktioner
 • Listförståelse
 • 2D-primitiver
 • Extrudera 2D-primitiver till 3D-former

Advanced OpenSCAD

 • Skapa 3D-text
 • Modifieringstecken
 • Operatörer
 • Animations
 • Multi-fil moduler

Projekt: Att göra ett pennställ

 • Att bryta ner ett pennställ
 • Bygga grundläggande objekt
 • Grundläggande operationer: translation och rotation
 • Modellering
 • Linjär extrudering
 • Kompletterar pennstället
 • Bygga moduler
 • 3D-utskrift av pennstativet

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Ingen tidigare erfarenhet av CAD krävs
 • Grundläggande förståelse för geometriska former

Publik

 • Designers
 • Utvecklare
 • Mekaniska ingenjörer
 • 3D-utskriftsentusiaster
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier