Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Pixar USD-funktioner och komponenter
 • Förstå USD-sammansättningen

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Bygga och installera beroenden och komponenter
 • Ställa in miljövariabler för Python

Författare USD

 • Skapa en USD-scen
 • Skapa och redigera prims
 • Refererande lager
 • Konvertera lager till olika USD-filformat
 • Traverserande prims i en scen
 • Skapa och redigera varianter
 • Tillämpa transformationer, animationer, lagerförskjutningar och skuggning

Arbeta med plugins och exempel

 • Modifierande variantexempel i Katana
 • Genererar USD-tillgångar från Maya
 • Modifierar USD-scener med Houdini
 • Konfigurera och använda Usdview-plugin
 • Bygga schemaklasser

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för 3D-modellering och produktionskoncept
 • Python programmeringserfarenhet

Publik

 • Designingenjörer
 • Arkitekter
 • Utvecklare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier