Kursplan

Introduktion

Konfigurera FreeCad

Översikt över FreeCad-funktioner och arkitektur

Fallstudie: Från produktdesign till arkitektur

Förstå FreeCad-arbetsflödet

Skapa en modell

Sketchatt använda en 2D-form

Extrahera designparametrar från en 3D-modell

Ändra designen

Exportera till en fil

FreeCad avancerade funktioner och verktyg

Automatisera FreeCad

Integrering av FreeCad med en befintlig applikation eller arbetsflöde

Förlänger gratisCAD (valfritt)

Bygga en FreeCad-modul (valfritt)

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Ingen tidigare CAD-erfarenhet krävs
  • Python programmeringserfarenhet är användbar för att utöka FreeCad
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier