Kursplan

Introduktion

Konfigurera FreeCad

Översikt över FreeCad-funktioner och arkitektur

Fallstudie: Från produktdesign till arkitektur

Förstå FreeCad-arbetsflödet

Skapa en modell

Sketchatt använda en 2D-form

Extrahera designparametrar från en 3D-modell

Ändra designen

Exportera till en fil

FreeCad avancerade funktioner och verktyg

Automatisera FreeCad

Integrering av FreeCad med en befintlig applikation eller arbetsflöde

Förlänger gratisCAD (valfritt)

Bygga en FreeCad-modul (valfritt)

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Ingen tidigare CAD-erfarenhet krävs
  • Python programmeringserfarenhet är användbar för att utöka FreeCad
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier