Kursplan

Introduktion

 • Vad är ChatGPT och hur fungerar det?
 • Översikt över ChatGPT för automatisering

ChatGPT för Task Automation

 • Utnyttja ChatGPT för att automatisera repetitiva uppgifter
 • Designa interaktiva chattgränssnitt för uppgiftsautomatisering

Integrering ChatGPT med automationsramar och verktyg

 • Att införliva ChatGPT i befintliga automationsarbetsflöden
 • Integrering ChatGPT med populära automationsverktyg och plattformar

Utveckla anpassade ChatGPT modeller för automation

 • Finjustering ChatGPT för specifika användningsfall för automatisering
 • Utbilda anpassade modeller med domänspecifik data

Bästa metoder för ChatGPT Automation

 • Säkerställer tillförlitlighet och noggrannhet i automatiserade interaktioner
 • Hantera undantag och felscenarier

Skalning och implementering av ChatGPT automationslösningar

 • Strategier för att skala ChatGPT-driven automation
 • Implementering och hantering av ChatGPT automationslösningar

Etiska överväganden i ChatGPT Automation

 • Förstå de etiska implikationerna av AI-automatisering
 • Säkerställa ansvarsfull och etisk användning av ChatGPT i automationsprojekt

Framtida trender och framsteg inom ChatGPT Automation

 • Utforska nya trender och framsteg inom ChatGPT och automatisering
 • Diskutera innovativa användningsfall och tillämpningar

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande datorvana
 • Kännedom om Python programmering
 • Förståelse för automationskoncept och verktyg

Publik

 • Utvecklare som är intresserade av att utnyttja AI för automatisering
 • Automationsingenjörer
 • Tekniska proffs som vill förbättra sina automationsfärdigheter
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier