Kursplan

Introduktion

 • Vad är ChatGPT och hur fungerar det?
 • Översikt över ChatGPT för Human Resources

ChatGPT för personalstöd

 • Automatisera personalstöd med ChatGPT
 • Hanterar vanliga frågor och vanliga HR-förfrågningar
 • Anpassning ChatGPT för HR-specifika svar

ChatGPT för rekrytering

 • Använd ChatGPT för att hjälpa till med kandidatursökning och urval
 • Genomför automatiska intervjuer med ChatGPT
 • Utnyttja ChatGPT för kandidatengagemang och feedback

ChatGPT för HR Analytics

 • Analysera HR-data med ChatGPT
 • Extrahera insikter och mönster från anställdas data
 • Använder ChatGPT för prediktiv HR-analys

ChatGPT för prestanda Management

 • Förbättra prestationshanteringsprocesser med ChatGPT
 • Ge feedback och coachning genom ChatGPT
 • Använder ChatGPT för prestationsutvärdering och målsättning

Etiska överväganden och bästa praxis

 • Säkerställa etisk användning av ChatGPT i HR-applikationer
 • Ta itu med fördomar och rättvisa i HR-beslut
 • Bästa metoder för att implementera och integrera ChatGPT i HR-arbetsflöden

Framtida utveckling och trender

 • Utforska den framtida potentialen för ChatGPT inom HR
 • Hålla koll på framsteg inom AI och NLP som är relevanta för HR

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande datorvana
 • Kännedom om HR-terminologi och begrepp

Publik

 • HR-proffs
 • Rekryterare
 • Specialister på talangförvärv
 • Människor analytiker
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier