Kursplan

Routing:

förberedelse av rastergrafik för routing

ställa in parametrar för routing

välja en metod

tröskelvärde

hörn

antal stigar, ankare och färger

 

Bezier-kurvor:

skapa en klockregel,

modifiering

avlägsnande

kontrollpunkter

tillägg

avlägsnande

ändra typ av punkt och kurva

ansluta prickar

frånkopplingspunkter

ändra kurvans riktning

skapa och modifiera en sammansatt kurva

reparera felaktiga kurvor

 

Teckensnitt:

teckensnittstyper och problem

standarder för tecken placerade i typsnitt

reparera eller lägga till saknade tecken i ett teckensnitt

installation i operativsystemet

regler för interaktion mellan tecken

använda kurvor för att skapa teckensnitt

 

Projekt:

förstå riktlinjerna

dokumentberedning från design till enhet

dokumentvalidering

 

Frågor:

programmöjligheter och begränsningar

vektorformats möjligheter och begränsningar

lösa problem från det dagliga arbetet

  21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

GPU Programming - OpenCL vs CUDA vs ROCm

  28 timmar

Relaterade Kategorier