Kursplan

Introduktion

  • Interaktiva bilder och animationer kontra statisk textbaserad dokumentation

Översikt över den tekniska publiceringsprocessen

Översikt över Cortona3D moduler och specifikationer

Skapa arbetsytor med RapidAdministrator

Importera 3D-data med RapidGenerator

Importera plugin-program

Fallstudie: Kundnöjdhet genom effektiva användarguider

Skapa en reservdelslista med Rapid Catalog

Skapa en manual med Rapid Manual

Skapa arbetsinstruktioner med snabba arbetsinstruktioner

Skapa avancerat utbildningsmaterial med snabbinlärning

Publicera i flera format

Integrering Cortona3D med andra verktyg och processer

Avslutande kommentarer

Krav

  • En allmän förståelse för den tekniska dokumentationsprocessen
  • Allmän erfarenhet av produktivitetsprogram och verktyg (MS Word, PowerPoint, Adobe Illustrator, etc.)
  • CAD-erfarenhet är till hjälp, men inget krav
  35 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier