Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera Gitlab

Översikt över Gitlabs funktioner och arkitektur

Granskning av versionskontroll och Git

Navigera i GitLab Web IDE

GitLab Arbetsflöde

GitLab Namnutrymmen och grupper

Hantera användare

Implementering av kontinuerlig integration/kontinuerlig leverans (CI/CD)

Nummer Management

Project Management

Använd GitLab Markdown

GitLab Sidor

säkerhet

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse för versionskontrollsystem.
  • Erfarenhet av kommandoraden Linux.

Publik

  • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier