Kursplan

Introduktion

Kontinuerlig integration och kontinuerlig leveransöversikt

 • Vad är CI?
 • Vad är CD?

Gitlab i korthet

 • Vad är Gitlab?
 • Gitlab funktioner
 • Gitlab CI

Förbereder miljön DevOps

 • Installera och konfigurera Auto DevOps i Gitlab

Kubernetes

 • Integrering Kubernetes
 • Skapa Kubernetes kluster
 • Skapa en Kubernetes instans
 • Använder Gitlab SSH-nycklar

Stadier, artefakter och beroenden

 • Att placera jobb i etapper
 • Använder cache
 • Definiera och använda artefakter

Gitlab Auto DevOps

 • Arbeta med Helm
 • Använda Auto DevOps
 • Konfigurera Gitlab runner
 • Lägger till arkiv

Automatiserad distribution

 • Utplacerar till Kubernetes

Felsökning

 • Hanteringsfel

Testning

 • Integration och funktionstestning

Övervakning

 • Använder Prometheus
 • Samlar in mätvärden

Säkra

 • Härdning av rörledningar och rörledningssystem

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • En förståelse för DevOps

Publik

 • DevOps Ingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier