Kursplan

Introduktion

 • Från Docker behållare, till hanterade kluster av behållare med Kubernetes, till hanterade Docker och Kubernetes med OpenShift.

Docker

 • Översikt över Docker arkitektur
 • Konfigurera Docker
 • Köra en webbapplikation i en container
 • Hantera Docker bilder
 • Networking Docker behållare
 • Hantera datumet i en Docker-behållare

Kubernetes

 • Översikt över Kubernetes arkitektur
 • Hantera ett kluster av Docker behållare med Kubernetes

OpenShift Containerplattform

 • Översikt över OpenShift Container Platform-arkitektur
 • Skapa containeriserade tjänster
 • Hantera Docker containrar med OpenShift Container Platform
 • Skapa och hantera behållarbilder
 • Distribuera applikationer för flera behållare
 • Konfigurera ett OpenShift Container Platform-kluster
 • Distribuera applikationer på OpenShift Container Platform med hjälp av källa-till-bild (S2I)

Avslutande kommentarer

Krav

 • En grundläggande förståelse för containerkoncept
 • Erfarenhet av kommandoraden Linux
 • Erfarenhet av applikationsutveckling

Publik

 • Arkitekter
 • Utvecklare
 35 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier