Kursplan

Introduktion

 • DevOps filosofin och principerna för kontinuerlig integration (CI).
 • Översikt över OpenShift arkitekturen
 • OpenShift Container Platform v4 vs OpenShift Container Platform v3
 • Bortom Docker: CRI-O, Podman, Buildah

Förstå CI

 • Livscykeln för en containeriserad applikation
 • Hur CI och OpenShift Container Platform passar ihop

Komma igång

 • Att sätta upp utvecklingsmiljön
 • Arbeta med containerbilder och register.
 • Inställning av CI med Jenkins och Tekton Pipelines
 • Utveckla en applikation i en CI-miljö
 • Gruppering av applikationen

Arbeta med lagring

 • Förstå OpenShift Containerlagring
 • Konfigurera lagringstjänster

Woking med Application Services

 • Ansluta, säkra, kontrollera och observera tjänster.
 • Skapa en Service Mesh.

Automatisering av operationer

 • Förstå livscykelautomation
 • Bygga en operatör

Övervaka en applikation

 • Arbeta med Prometheus, Grafana, Elastic Search, FluentD och Kibana.
 • Övervaka och felsöka transaktioner med Jaeger

Underhålla en applikation

 • Fjärrfelsöka applikationen
 • Distribuera anpassade behållare
 • Anpassa OpenShift Containerplattform

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • En allmän förståelse för containerkoncept
 • Erfarenhet av mjukvaruutveckling

Publik

 • Utvecklare
 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier