Kursplan

Introduktion

  • Jenkins CI kontra andra metoder för att utveckla och distribuera .Net-applikationer

Installera och konfigurera Jenkins Build Server

Översikt över Jenkins Funktioner och arkitektur

Utökar Jenkins för att läsa MSBuild-filer

Skapa ett nybyggnadsprojekt i Jenkins

Bygga applikationen

Diagnostisera och åtgärda en trasig byggnad

Testa applikationen

Distribuera applikationen

Övervakning av applikationen

Rapportering i Jenkins

Kodanalys

Säkra Jenkins

Distribuera byggen över olika maskiner

Integrering Jenkins med andra mjukvaruutvecklingsverktyg

  • Problemspårare, testtäckningsverktyg, anmälare, interna meddelandesystem, etc.

Bästa praxis för kontinuerlig integration i en Agile miljö

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Kunskap om mjukvaruutvecklingsprocessen
  • .Net programmeringserfarenhet
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (8)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier