Kursplan

Införandet

 • Vad är Jenkins och dess roll i CI/CD
 • Översikt över Jenkins användningsfall

Komma igång med Jenkins

 • Installation och installation av Jenkins
 • Konfigurera Jenkins plugin-program

Att skapa Jenkins arbetstillfällen

 • Skapa och konfigurera grundläggande Jenkins jobb
 • Introduktion till pipeline som kod

Automatisera byggen

 • Automatiserat byggande av mjukvaruprojekt
 • Integrering av versionskontroll med Jenkins

Testning och kontinuerlig integration

 • Köra tester i Jenkins
 • Konfigurera automatiserade testpipelines

Distribution och kontinuerlig leverans

 • Förstå distribution i CI/CD-processen
 • Implementera kontinuerlig leverans med Jenkins

Bästa praxis och felsökning

 • Jenkins Bästa praxis
 • Felsöka vanliga problem

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  Grundläggande förståelse av koncept för mjukvaruutveckling. Förtrogenhet med mjukvaruutvecklingslivscykeln (SDLC)

Publik

  Mjukvaruutvecklare DevOps ingenjörer IT-proffs
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Jenkins for .Net Continuous Integration (CI)

14 timmar

Relaterade Kategorier