Kursplan

Introduktion till Jenkins

  • Varför kontinuerlig integration?
  • Distribuera byggen mellan olika system.

Konfigurera Jenkins

Installerar Jenkins plugins

Byggnad med Jenkins

Testar med Jenkins

Implementerar med Jenkins

Automatisera med Jenkins

Säkra Jenkins

Bästa metoder för Jenkins

Rapporterar i Jenkins

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Kunskap om mjukvaruutvecklingsprocessen.
  • Erfarenhet eller intresse för mjukvarubyggeprocessen och kontinuerlig integration.

Publik

  • Bygg ingenjörer
  • Mjukvaruutvecklare involverade i agil utveckling
  • QA ingenjörer
  • Projektledare
  • Släpp chefer
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Jenkins for .Net Continuous Integration (CI)

  14 timmar

Relaterade Kategorier