Kursplan

QA/CI

 • Vad är QA?
 • Vad är CI
 • Kostnaderna för mjukvaruutveckling, refaktorering och åtgärda fel
 • Identifiera och förstå projektet
 • Vinst för organisationen

DDD

 • Mjukvaruutveckling baserad på affärskrav, antaganden DDD
 • Problem i kommunikation IT-Business
 • Domänmodell

Bästa metoder

 • KISS-principen och DRY
 • Kodningsstandarder
 • Skapa återanvändbar kod genom OOP och designmönster
 • Identifiera och reducera cyklomatisk komplexitet

Mjukvarumått

 • Viktmetod per klass
 • Svar för en klass
 • Arvsträdets djup
 • Koppling mellan objekt
 • Brist på sammanhållning av metoder
 • Antal barn
 • Cyklomatisk komplexitet
 • Måttklass
 • Modellmätningar
 • Mått för användning

Software Testing

 • Vad, när och hur testar man?
 • Metoden för "white-box" och "black box"
 • Testningens roll i agila metoder
 • TDD endast en potentiell ökning av kostnaden för projektet
 • Enhetstestning
 • Beteendetest
 • Funktionstester

Refaktorering

 • Vad är refaktorering?
 • Skuldteknik
 • Kod lukt
 • Refaktorerande mönster

Documentation

 • Dokumentationens roll i agila metoder
 • Vad ska man dokumentera?
 • Typer av dokumentation
 • Documentation och agila metoder, eller så kan du ringa (Fungerande programvara över omfattande dokumentation)?
 • Standard XMI
 • Automatisk generering av dokumentation

Verktyg och miljö CI

 • Verktyg och miljö CI

Agile och CI/QA

 • Planering och stegvis utveckling
 • Omfamna förändring
 • Korta etapper
 • Tvärvetenskapligt team
 • Extrem Programming, Kodgranskning
 • Individer och interaktioner över processer och verktyg

Summering

 • Diskussion
 • Frågor
 • Hur börjar du implementeringsprocessen?

Introduktion till testning

 • Funktionstester
 • Regression test
 • UAT-test
 • Enhetstest
 • Användbarhetstester
 • Icke funktionella tester
 • Utvärderingsprov
 • Ladda test
 • Stresstest
 • Blötläggningstest

Testa eller inte testa

 • Vem fattar beslut om vad som ska testas?
 • Kostnaden för att testa irrelevanta saker
 • Beräkna ROI (tänk om något misslyckas analys)
 • Rollen som testledare

Testprocessen

 • Testning är en process och en strategi
 • Identifiera testbehov
 • Insamlingskrav (användningsfall, användarberättelser)
 • Omfattning (välja och prioritera scenarier)
 • Designa tester
 • Förbereder data
 • Förbereder miljö
 • Skapa eller spela in tester
 • Utför testet
 • Analyser och rapporter
 • Slutsatser och förbättringar
 • När ska man säga "stopp"

Produktägare och Tester

 • Kundrepresentanten och testprioritet
 • Prioritering av tester
 • Att skriva effektiva berättelser för UAT
 • Acceptanskriterier
 • Gruppövning för att ta fram kundkrav och skriva berättelser utifrån kraven och skapa tester
  28 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Jenkins for .Net Continuous Integration (CI)

  14 timmar

Relaterade Kategorier