Kursplan

Genomgång av Jenkins Fundamentals

 • Sammanfattning av viktiga Jenkins begrepp från grundkursen

Avancerad Jenkins konfiguration

 • Avancerad jobb- och pipelinekonfiguration
 • Dynamiska och villkorliga pipelines

Skalning Jenkins

 • Jenkins Huvud- och agentinställningar
 • Skapa skalbara Jenkins-arkitekturer

Säkerhet och autentisering

 • Säkra Jenkins för företagsanvändning
 • Rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC)

Optimering av pipeline

 • Avancerade pipelineskript och anpassning
 • Tekniker för prestandaoptimering

Plugins och integrationer

 • Utforska avancerade plugins för Jenkins
 • Integrera Jenkins med andra verktyg och tjänster

Övervakning och felsökning

 • Övervakning Jenkins för prestanda och stabilitet
 • Felsöka komplexa Jenkins problem

Bästa praxis och verkliga scenarier

 • Avancerade metodtips för Jenkins
 • Verkliga användningsfall och lösningar

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  Kunskaper i Jenkins Grundläggande eller motsvarande erfarenhet Avancerad kunskap om mjukvaruutveckling och CI/CD-koncept

Publik

  DevOps-ingenjörer Mjukvaruarkitekter Erfarna Jenkins användare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier