Kursplan

Introduktion

Jenkins

 • Installation och konfiguration
 • Översikt över funktionalitet
 • Plugins
 • Verktyg för att skapa pipeline
 • Rapportering

Jenkins Pipeline

 • Jenkinsfil
 • Syntax
 • Blå Ocean
 • Good praxis

Docker

 • Installation
 • Översikt över funktionalitet
 • Dockerfiler
 • Bygga bilder

Distribuerad miljö

 • Lägger till noder
 • Förbereder SSH-nycklar
 • Lanseringsagenter som använder SSH
 • Hantera noder
 • säkerhet

Felsökning

 • Skriva integrationstester

Krav

 • En förståelse för mjukvaruutveckling

Publik

 • DevOps Ingenjörer
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Jenkins for .Net Continuous Integration (CI)

  14 timmar

Relaterade Kategorier