Kursplan

Introduktion

Jenkins

 • Installation och konfiguration
 • Översikt över funktionalitet
 • Plugins
 • Verktyg för att skapa pipeline
 • Rapportering

Jenkins Pipeline

 • Jenkinsfil
 • Syntax
 • Blå Ocean
 • Good praxis

Docker

 • Installation
 • Översikt över funktionalitet
 • Dockerfiler
 • Bygga bilder

Distribuerad miljö

 • Lägger till noder
 • Förbereder SSH-nycklar
 • Lanseringsagenter som använder SSH
 • Hantera noder
 • säkerhet

Felsökning

 • Skriva integrationstester

Krav

 • En förståelse för mjukvaruutveckling

Publik

 • DevOps Ingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier