Kursplan

Introduktion

  • Rancher mot OpenShift

Installera och konfigurera Rancher

Förstå Ranchers Kubernetes distribution

Startar Rancher-servern

Lägga till värdar

Lansering av infrastrukturtjänster

Skapa en behållare med UI

Skapa en behållare genom kommandoraden Docker

Skapa en Multi-Container-applikation

Networking Mellan behållare

Service Discovery

Lastbalanseringsbehållare

Startar Kubernetes med RKE (Rancher Kubernetes motor)

Administrera Kubernetes med Rancher

Hantera Kubernetes arbetsbelastningar

Hälsoövervakning

Säkerhetskopiering och återställning

Arbeta med kataloger

Arbeta med Rancher API (valfritt)

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av Kubernetes.
  • Erfarenhet av distribuerade applikationer.
  • En allmän förståelse för infrastruktur och programvarudistribution.

Publik

  • Programvaruingenjörer
  • Systemadministratörer
  • DevOps ingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier