Kursplan

 • Införandet
 • Sammanfattning av Linux containerteknik
 • Sammanfattning av Kubernetes grundläggande begrepp
 • Mikrotjänstbaserade program
 • Principerna för appen 12 faktorer
 • Grundläggande mönster: Distribuerade primitiver, förutsägbara krav, dynamisk placering, deklarativ distribution, observerbar interiör och livscykelkonformitet.
 • Beteendemönster: batchjobb, schemalagda jobb, daemontjänster, singleton-tjänster och självmedvetenhet.
 • Strukturella mönster: Sidovagn, Initierare, Ambassadör och Adapter.
 • Konfigurationsmönster: Env Var-konfiguration, konfigurationsresurser, konfigurationsmallar och oföränderlig konfiguration.
 • Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Bekantskap med att använda Linux kommandoraden, Linux filsystem, Linux nätverk, bash scripting.
 • En förståelse för programmeringskoncept och metoder.
 • Kännedom om Docker och Linux containerteknik.
 • Bekantskap med Kubernetes koncept.
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier