Kursplan

Införandet

Konfigurera klustret Kubernetes

Infrastruktur för Kubernetes

 • Etablering, partitionering, nätverk
 • Att tänka på vid skalning av ett Kubernetes-kluster

Bygga in hög tillgänglighet

 • Belastningsutjämning och tjänstidentifiering

Distribuera ett Scalable program

 • Horisontell autoskalning av poddar
 • Database Klustring i Kubernetes

Säkra programmet

 • Autentisering
 • Tillstånd

Uppdatering av programmet

 • Paket Management
 • Utgåvor i Kubernetes

Underhåll

 • Loggning med Fluentd (valfritt)
 • Övervakning med elastisk stack (ELK) (valfritt)
 • Schemaläggning med Cronjob

Felsökning

 • Diagnostisera och åtgärda vanliga Kubernetes problem

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av Docker-containrar
 • Bekantskap med kommandoraden Linux
 • En förståelse för nätverksbegrepp

Publik

 • Mjukvaruutvecklare
 • Arkitekter
 • Utbyggnadsingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier