Kursplan

Introduktion till automatiserad testning

 • Testa koncept
 • Möjligheter och begränsningar för Selenium Locatorer
 • Förstå lokaliseringsanordningar
 • ID, CSS, XPath och namnlokaliseringstyper

Avancerade lokaliserare

 • Dynamiska lokaliserare
 • Bygger en väg
 • Relationer mellan element på en väg
 • Lokalisera element med önskad text
 • Bästa metoder

Apache Maven

 • Konfigurerar projekt

Selenium WebDriver

 • Java grunderna
 • Java IDE
 • WebDriver API
 • Felsökning
 • Felsökning

TestNG

 • Påståenden
 • Anteckningar
 • Test svit
 • Parametrar
 • Testning i flera webbläsare
 • Rapportering

Avancerad Selenium WebDriver

 • Dynamiskt innehåll

Selenium Rutnät

 • Förstå distribuerad testning
 • Förbereder infrastruktur
 • Använda Remote WebDriver

Projektledning

 • Git versionskontrollsystem
 • Integration med Jenkins
 • Integrera BDD Cucumber Test Suites i Jenkins

Krav

 • En förståelse för kontinuerlig integration.
 • Erfarenhet av subversion eller valfritt versionskontrollsystem.
 • Java programmeringserfarenhet.

Publik

 • Ingenjörer
 • Testare
 35 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier