Kursplan

Dag 1

  • Agile Manifest, Agile Principer
  • Releaseplanering, Iteration Zero
  • Iterationsplanering, uppskattning
  • Kravgenomgång, Daily Stand-up

Dag 2

  • Teamkvalitet, Iterationstestning, Acceptans
  • Iterationsgranskning (showcase)
  • Retrospektiv
  • Lärdom av Agile Principer

Krav

Obs: Denna kurs har ett minimikrav på 4 deltagare

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier