Kursplan

Dag 1

  • Agile Manifest, Agile Principer
  • Releaseplanering, Iteration Zero
  • Iterationsplanering, uppskattning
  • Kravgenomgång, Daily Stand-up

Dag 2

  • Teamkvalitet, Iterationstestning, Acceptans
  • Iterationsgranskning (showcase)
  • Retrospektiv
  • Lärdom av Agile Principer

Krav

Obs: Denna kurs har ett minimikrav på 4 deltagare

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier