Kursplan

Införandet

 • Fördelar med TDD och Agile

TDD (2 dagar)

Installera och konfigurera automatiserade Unit Testing ramverk

TDD-metoder

 • Designa programvara med TDD
 • Programvara för refaktorisering
 • TDD-arbetsflöden och mönster

Implementering av TDD

 • Samverkande moduler
 • Förstå testförfalskningar, stubbar, dubbar och hån
 • Skriva bra enhetstester
 • Förbättring av befintliga tester
 • Omstrukturera ett program
 • Skriva prov för äldre C
 • Anpassning av TDD för utveckling av inbyggd programvara
 • Provkörning bredvid kisel med Mocks

Agile (1 dag)

Införandet

 • Agile jämfört med traditionella metoder för programvaruutveckling
 • Agile Manifestet

Implementering Agile

 • Utgivningsplanering, iteration noll
 • Iterationsplanering, uppskattning
 • Kravgenomgång, Daglig stand-up
 • Teamkvalitet, iterationstestning, acceptans
 • Iterationsgranskning (montera)
 • Tillbakablickar
 • Lärdom av Agile principer

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Förståelse för C-programmering
 • En förståelse för koncept för mjukvarutestning
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier