Kursplan

Introduktion

Installera ett OKD-kluster

Konfigurera och hantera masters och noder

Arbeta med containerregister

Hantera användare och grupper

Networking Använder Cluster Network Operator

Hantera lagring på OKD

Arbeta med operatörer

Övervakning av ett OKD-kluster

Hantera ett OKD-kontrollplan

Skala en applikation på OKD

Anpassar OKD

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse för containrar och orkestrering
  • Systemadministration eller har erfarenhet

Publik

  • Systemadministratörer
  • Arkitekter
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Introduction to Minikube and Kubernetes

21 timmar

Minikube for Developers

14 timmar

Deploying Kubernetes Applications with Helm

7 timmar

Running Containers Directly from Kubernetes with CRI-O

14 timmar

Docker, Kubernetes and OpenShift 3 for Administrators

35 timmar

Docker, Kubernetes and OpenShift 3 for Developers

35 timmar

Kubeflow on OpenShift

28 timmar

OKD (Origin Kubernetes Distribution) for Developers

21 timmar

OpenShift 4 for Administrators

35 timmar

OpenShift 4 for Developers

35 timmar

OpenShift with Jenkins

14 timmar

Advanced Platform Engineering: Scaling with Microservices and Kubernetes

35 timmar

Google Anthos for Hybrid and Multi-Cloud Computing

14 timmar

Argo CD

7 timmar

Getting Started with Argo Project and Core Components

7 timmar

Relaterade Kategorier