Kursplan

Introduktion

Översikt över Java EE 8 funktioner och arkitektur

Översikt över Docker Containers och Kubernetes Orchestrator

Förstå Microservices och hur de interagerar med befintliga applikationer

Att sätta upp utvecklingsmiljön

Containerizing en Java applikation

Networking en hamnarbetare

Accessförvaring inuti och utanför en container

Orkestera en Docker-container med Kubernetes

Distribuera Java-applikationen som en mikrotjänst

Containerizing en Java EE 8 applikation

Integrering av en mikrotjänst med en Java EE 8-applikation

Göra en mikrotjänst beständig

Integrering av en mikrotjänst med ett äldre monolytiskt system

Felsökning av en mikrotjänst

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Java programmeringserfarenhet
  • En förståelse för Java EE begrepp

Publik

  • Utvecklare
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier