Kursplan

Introduktion

  • Business Driven Development (BDD) och Acceptance Test Driven Development (ATDD)
  • BDD som ett samarbetsverktyg för mjukvaruingenjörer, testingenjörer och affärsmän

Definiera dina projektkrav

Konfigurera din miljö för webbapplikationstestning

Skriv dina berättelser på ett användarvänligt språk

Anatomin i ett textscenario

Skriver ditt första textscenario

Att skriva och kommentera metoden Java

Överför parametrar till metoden

Skickar flera argument

Dela data mellan metoder

Organisera dina scenarier

Installation och rivning

Avslutande kommentarer

Krav

  • Grundläggande Java programmeringserfarenhet
  • Erfarenhet av testning och kunskap om automatiserade tester
 7 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier