Kursplan

Grunderna och de avancerade mönstren i JavaScript (2 dagar)

 • Literaler och konstruktorer
 • Funktioner
 • Mönster för att skapa objekt
 • Mönster för återanvändning av kod
 • DOM- och webbläsarmönster

Klientsidan JavaScript hanteras med både plain JavaScript och JQuery  (2 dagar)

 • Interaktion med DOM (Document Object Model) & CSS
 • Interaktion med strukturlistan (Browser Object Model)
 • Hantering av händelser
 • Former

Skript på serversidan JavaNodeJS introduceras och är beroende (2 dagar)

 • Grunderna i design
 • Modulsystem
 • Mönster för flödeskontroll
 • Kodning med strömning
 • Design Patterns
 • Kabeldragning av moduler
 • Recept och Scalability Architectural Patterns
 • Data Serialization och strömmar
 • Paradigm för nätverk
 • Express JS

Angular JS (2 dagar)

 • Direktiv och personuppgiftsansvariga
 • Filter
 • Routning
 • Tjänster & Formulär
 • Testa koden
 • Kommunikation med servrar

Krav

Eftersom utbildningens framsteg och flöde omfattar både grundläggande och avancerade aspekter för JavaScript, JQuery, NodeJS, AngularJS krävs det inte att deltagarna har en specifik nivå av erfarenhet, men de måste vara bekanta med någon form av webbutveckling och webbkoncept.

 56 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier