Kursplan

Introduktion

 • Magento Commerce Cloud vs Shopify vs Salesforce
 • Översikt över Magento Commerce Cloud-funktioner och arkitektur
 • Kärnfördelar och bästa praxis

Komma igång

 • Förstå teknikerna och kraven
 • Installera infrastrukturen
 • Navigera i Cloud Admin UI
 • Installera en webbplats från en mall

Hantera ett molnprojekt

 • Använda Project Web Interface och CLI
 • Konfigurera projekt- och miljöinställningar
 • Konfigurera användaråtkomst till molnprojekt
 • Aktiverar MFA för SSH-åtkomst
 • Hantera filialer och diskutrymmen
 • Övervakning av prestanda och loggar
 • Säkerhetskopiera och återställa miljöer
 • Hantera databasfrågor

Konfigurera en butik lokalt

 • Arbeta med Composer, Github, Bitbucket och CLI-verktyg
 • Ställa in betalningsmetoder (PayPal)
 • Integrering med Fastly, New Relic, Blackfire och Sendgrid
 • Konfigurera YAML för byggnad och driftsättning
 • Definiera rutter, cachelagring och omdirigeringar
 • Aktivera tjänster som stöds (MySQL, Redis, ElasticSearch etc.)
 • Hantera miljökonfigurationer (config.php)

Säkra molnplattformen

 • Branschstandard säkerhetsföreskrifter, certifieringar och efterlevnad
 • Aktiverar ursprungscloaking för att förhindra DDoS
 • Kör säkerhetsskanning med Sanguine Security
 • Lägga till tvåfaktorsautentisering (2FA)

Distribuera en butik till molnet

 • Scenariobaserad, noll driftstopp och statiskt innehåll
 • Bygga och distribuera skript
 • Migrera filer och databas
 • Förbereder för iscensättning och produktion
 • Testa driftsättning och åtgärda fel
 • Kör prestanda- och säkerhetskontroller
 • Startar webbplatsen (Go-live)

Underhåll, uppgraderingar och felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Kännedom om Magento utveckling
 • PHP erfarenhet av programmering

Publik

 • Utvecklare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier