Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Magento funktioner och arkitektur
 • Native kontra anpassade implementeringar
 • Magento teman och tillägg

Insamlingskrav

 • Förstå användningsfall och användarberättelser
 • Identifiera SMART-krav
 • Planering och prioritering
 • Metodik för insamling av krav i Magento
 • Vanliga frågor

Definiera krav

 • Förstå verkliga butiksscenarier
 • Använder Magento mallar
 • Definiera användarberättelser
 • Skapa fallstudier
 • Designa arbetsflöden

Arkitektur och tekniska krav

 • Integrationskrav
 • Infrastrukturkrav

Bästa metoder och tips

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • En förståelse för e-handelskoncept

Publik

 • Mjukvaruarkitekter
 • Utvecklare
  7 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier