Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Magento funktioner och arkitektur
 • Kärnkoncept, designmönster och moduler

Komma igång

 • Konfigurera servern
 • Installerar Magento
 • Förstå standard-, utvecklar- och produktionslägen
 • Utforska filsystem och exempeldata

Backend-utveckling (PHP)

 • Förstå komponenter och filstruktur
 • Hantera förlängningsförrådets struktur
 • Initialisering av schema och data
 • Bygg- och förpackningskomponenter
 • Kör funktions- och integrationstester
 • Implementering av partiell och hel sidas cachelagring
 • Använder CLI-kommandon

Frontend utveckling

 • Utveckla teman, layout och mallar
 • Anpassa teman med CSS
 • Designa ett mobilresponsivt användargränssnitt (RWD)
 • Anpassa RWD-illustration och brytpunkter
 • Skapa lokala ordböcker
 • Översätta temasträngar
 • Validerar anpassade formulär

Säkerhet Management

 • Förbättrad lösenordshantering
 • Förhindra cross-site scripting attacker (XSS)
 • Begränsa åtkomst och filbehörigheter
 • Säker kodning i Magento
 • Hantera incidentrespons

Felsökning och bästa praxis

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Erfarenhet av webbutveckling
 • PHP och Javascript-programmeringserfarenhet

Publik

 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier