Kursplan

Introduktion till Mindfulness

 • Förstå begreppen mindfulness
 • Sambandet sinne-kropp
 • Grundläggande mindfulnessövningar för vardaglig träning

Grunderna för Communication

 • Elements av effektiv kommunikation
 • Hinder för effektiv kommunikation
 • Introduktion till assertiv kommunikation

Fördjupning Mindfulness Öva

 • Mindfulness meditationstekniker
 • Mindfulness i dagliga aktiviteter
 • Stressreducering och känslomässig reglering

Assertiv Communication Färdigheter

 • Egenskaper för assertiv kommunikation
 • Tekniker för att vara självsäker

Konsten att aktivt lyssna

 • Principer för aktivt lyssnande
 • Empatins roll i aktivt lyssnande
 • Praktiska övningar i aktivt lyssnande

Mindfulness i svåra samtal

 • Hantera svåra känslor
 • Medveten konfliktlösning
 • Säker kommunikation i utmanande situationer

Integrera Mindfulness i Communication

 • Att tala och lyssna medvetet i verkliga scenarier
 • Avancerade mindfulness-tekniker
 • Gruppdiskussioner och utbyte av erfarenheter

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Inga förkunskaper krävs

Publik

 • Proffs
 • Lärare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier