Kursplan

PHP Språksyntax och grundläggande begrepp

 • PHP Installera och bibliotek
 • PHP Syntax
 • PHP Variabler
 • PHP Sträng
 • PHP Operatörer
 • Om ... annars, byt
 • Matriser
 • Medan loopar
 • För loopar
 • Funktioner
 • Blanketter
 • Formulär feedback, GET och POST
 • PHP Inkludera

Data struktur

 • Associativa arrayer
 • Sessionsvariabler, globala variabler, cookies
 • Datum
 • Fil och filuppladdning
 • Cookies och sessioner
 • E-post
 • Felhantering
 • Undantagshantering
 • PHP Filter

Objektorienterad Programming (OOP)

 • klasser
 • åtkomstmodifierare
 • konstruktörer
 • arv

Använder Databases

 • ansluta till databasen
 • lagra lösenord
 • exekvera frågor
 • Bearbetar data
 • ändra och ta bort data
 • bindande formulär till poster i databasen

säkerhet

 • auktorisering och autentisering
 • använder cookies och sessioner

Att hantera bilder

 • GD bibliotek och alternativ

PHP XML

 • EnkelXML
 • Expat Parser
 • XML DOM

Krav

Goda HTML kunskaper krävs, alla grundläggande processuella språkkunskaper rekommenderas (C, Pascal, Basic, etc.)

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier