Kursplan

Införandet

Hur front-end- och back-end-komponenter fungerar

 • Skript på klientsidan jämfört med skript på serversidan

Överview Web Development-cykeln

 • Versionskontroll, kodning, byggande, testning och distribution
 • Automatisera processen

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera Node.Js
 • Förbereda mappstrukturen
 • Förbereda kodlagringsplatsen (Github, GitHub osv.)

Utveckling

 • Skapa php-react-root-katalogen
 • Konfigurera webbpaketeraren att använda React
 • Ansluta React-programmet via PHP API:er
 • Kompilera/bunta filer via Webpack
 • Köra NPM för att installera beroenden

Testa programmet

 • Kontrollera kod med LAMP-stack

Publicera programmet

 • Övervaka programmet

Säkra programmet

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av kommandorader
 • Erfarenhet av programmering på serversidan

Publik

 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier