Kursplan

  • Identifiera projektrisker genom att använda olika identifieringsverktyg
  • Använd flera tekniker för att identifiera och dokumentera risker
  • Integrera riskhanteringstekniker och resultat i din projektplan
  • Utför kvalitativ riskanalys för att prioritera risker för respons och övervakning
  • Utför kvantitativ riskanalys för att bedöma risken för den övergripande projektkostnaden och schemalagda mål
  • Inkludera förväntat värde, sannolikhet och fördelning i din riskanalys
  • Bestäm och implementera lämpliga riskresponsstrategier baserat på riskanalys
  • Kommunicera risker effektivt till alla projektintressenter
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier