Kursplan

Dag 1: Frontend med JavaScript och Bootstrap

 • Ta en detaljerad titt på HTML/CSS/JavaScript och ramverket Bootstrap från Twitter.
 • Skapa små program som körs i webbläsaren utan någon backend-kod.

Dag 2: Backend med node.js och MongoDB

 • Skriv ett komplett webbprogram där flera användare kan kommunicera och lagra tillstånd med hjälp av ett backend-system. Ett sätt att göra det med JavaScript är att använda MongoDB och node.js.
 • Täck REST-mönstret och implementera och testa enkla REST-komponenter i JavaScript med node.js med databassystemet MongoDB som lagring.

Dag 3: Exempel

 • På dag 3 skulle vi sätta ihop allt och implementera en verklig applikation på ett workshop-sätt, och även titta på fler ämnen kring ett fullständigt exempel:
  • github + git,
  • docker för att bygga och leverera kod,
  • Amazon EC2 för hosting.
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier