Kursplan

Introduktion till Python

Introduktion

1 - Installera Python

2 - Siffror

3 - Strängar

4 - Skiva upp strängar

5 - Listor

6 - Installera PyCharm

 

Villkorliga uttalanden

7 - om elif annat

 

Iterationer

8 - för

9 - Räckvidd och medan

10 - Kommentarer och paus

11 - Fortsätt

 

Funktioner

12 - Funktioner

13 - Returvärden

14 - Standardvärden för argument

15 - Variabelt omfattning

16 - Nyckelordsargument

17 - Flexibelt antal argument

18 - Uppackningsargument

19 - Min resa till Walmart och Sets

20 - Ordbok

21 - Moduler

 

Leker med förfrågningar och filer

22 - Ladda ner en bild från webben

23 - Hur man läser och skriver filer

24 - Ladda ner filer från webben

 

Undantag

28 - Undantag

 

Objektorienterade program

29 - Klasser och föremål

30 - värme

31 - Klass vs instansvariabler

32 - Arv

33 - Multipelt arv

34 - gängning

 

Leker med Python

35 - Packa upp lista eller tuplar

36 - Zip (och jästinfektionshistoria)

37 - Nej

38 - Min-, max- och sorteringsordböcker

39 - Kudde

40 - Beskär bilder

41 - Kombinera bilder tillsammans

42 - Skaffa individuella kanaler

43 - Fantastisk sammanslagningseffekt

44 - Grundläggande transformationer

45 - Lägen och filter

46 - struktur

47 - karta

48 - Bitvisa operatörer

49 - Hitta de största eller minsta föremålen

50 - Ordboksberäkningar

51 - Hitta de vanligaste föremålen

52 - Ordbok Multiple Key Sortering

53 - Sortering av anpassade objekt

 

Tillägg:

 

54 - Databasanslutning och sökning för MySQL

55 - Snabb titt på vanliga Expressjoner

56 - Leker med REST API

 

Att skriva en webbsökare

 

Naturlig språkbehandling och NLTK

Introduktion till NLP (exempel i Python förstås)

  Enkel textmanipulation Söka texträkning Words Dela upp texter i Words lexikalisk spridning
Bearbeta komplexa strukturer Representera text i listor
 • Indexering av listor
 • Samlokaliseringar
 • Bigrams
 • Frekvensfördelningar
 • Villkor med Words
 • Jämföra Words (startswith, endswith, islower, isalpha, etc...)
 • Naturlig språkförståelse Word Sinnesdisambiguation
 • Pronomen upplösning
 • Maskinöversättningar (statistiska, regelbaserade, bokstavliga, etc...)
 • Övningar
 • NLP i Python i exempel
 • Tillgång till text Korpora och lexikaliska resurser Vanliga källor för korpora Villkorliga frekvensfördelningar Räkna Words efter genre Skapa egen korpus Uttalande ordbok Skolåda och verktygslåda Lexikon Sinnen och synonymer Hierarkier Lexiska relationer: Meronymer, holonymer Semantisk likhet
 • Bearbetar råtextutskrift
 • struncating

   extrahera delar av snöret
  åtkomst till enskilda karaktärer
 • söka, ersätta, dela, gå med, indexera, etc...
 • använda reguljära uttryck
 • upptäcka ordmönster
 • härrörande
 • tokenisering
 • normalisering av text
 • Word Segmentering (särskilt på kinesiska)
 • Kategorisering och taggning Words Taggade Corpora
 • Taggade tokens
 • Uppsättning av talord
 • Python Ordböcker
 • Words till Egenskaper är kartläggning
 • Automatisk märkning
 • Att bestämma kategorin för en Word (morfologisk, syntaktisk, semantisk)
 • Textklassificering (Machine Learning) Övervakad klassificering
 • Meningssegmentering
 • Korsvalidering
 • Beslutsträd
 • Extrahera information från textchunking
 • Chinking
 • Taggar vs träd
 • Analysera meningsstruktur Kontext gratis grammatik
 • Parsers
 • Bygga funktionsbaserade grammatiker Grammatiska funktioner
 • Bearbetningsfunktionsstrukturer
 • Analysera innebörden av meningar Semantik och logik
 • Propositionell logik
 • Första ordningens logik
 • Diskurssemantik
 • Hantera språkliga datadataformat (lexikon vs text)
 • Metadata
 • Krav

  Det finns inga specifika krav som krävs för att gå denna kurs.

   35 timmar

  Antal deltagare  Price per participant

  Vittnesmål (5)

  Relaterade Kategorier